Showing 1 to 10 of 86 entries
Show:
Type Title File Second File
Decizii CD Decizii ale Consiliului Director din 29 06 2024 Decizii CD CCBOR_29 06 2024_final.pdf 2024 07 01_Decizii Consiliu Director din 29 iunie 2024.pdf
Hotarari AG Hotarari Adunare generala CCBO din 04.04.2024 2024-04-04 3 extras proces verbalAG din 04.04.2024 (hotarari).pdf 2024-05-06 1 proces verbal afisare hotarari AG din 04.04.2024.pdf
decizie CD Decizii Consiliu director CCBO din 21.03.2024 2024-03-25 2 extras proces verbal CD din 21.03.2024 (decizii).pdf 2024-03-25 3 proces verbal afisare decizii CD din 21.03.2024.pdf
decizie CD Decizii Consiliu director CCBO din 14.02.2024 2024-02-14 2 extras proces verbal CD din 14.02.2024 (decizii).pdf 2024-03-25 1 proces verbal afisare decizii CD din 14.02.2024.pdf
convocator AG Convocator Adunare Generala Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi pentru 04.04.2024, ora 09:00, Zoom 2024-03-19 1 convocator AG.pdf 2024-03-19 2 proces verbal afisare convocator AG.pdf
convocator CD Convocator membrii Consiliu director CCBO pentru data de 14.02.2024 ora 09:00 videoconferinta Zoom 2024-02-12 1.1 convocator intrunire CD Zoom in14.02.2024 ora 9.00 - SE 14.19.pdf 2024-02-12 2 proces verbal afisare convocator intrunire CD din 14.02.24 - 14.31 SE.pdf
convocator CD Convocator membrii Consiliu director CCBO 2024-01-22 1 convocator intrunire CD Zoom in 07.02.2024 ora 9.00 - 17.37 SE.pdf 2024-01-22 2 proces verbal afisare convocator intrunire CD din 07.02.24 - 22.35 SE.pdf
decizie CD Decizii Consiliu director CCBO din 05.01.2024 2024-01-11 3 extras proces verbal CD din 05.01.2024 (decizii) - date pseudonimizate - 20.01 SE.pdf 2024-01-22 4 proces verbal afisare extras proces verbal CD din 05.10.2024 - 17.04 se.pdf
decizie CD Deciziile Consiliului director luate cu ocazia intrunirii din 22.12.2023 2023-12-23 5 proces verbal afisare extras decizii CD 22.12.2023 - de semnat electronic.pdf 2023-12-23 4 extras decizii CD 22.12.2023 (extras).pdf
convocator CD Convocare teleconferință Consiliul Director CCBO 2023-12-21 1 convocator pt. 22.12.2023 ora 09.00.pdf 2023-12-21 2 proces verbal afisare convocator CD pt. 22.12.2023 ora 09.00.pdf