Inapoi la evenimente

Competitie (05.11) si Campionat (06.11) Mondioring Club de Ciobanesti Belgieni si Olandezi Romania | Ineu, Bihor | Restaurant Kings Land | ETAPA DE CALIFICARE PENTRU FMBB 2023

CONDITII CONTRACTUALE DE PARTICIPARE :


I. Competitia chinologica se va desfasura cu respectarea tuturor regulamentelor F.C.I. si A.Ch.R. aplicabile si a tuturor dispozitiilor nationale si comunitare privind protectia animalelor, privind cainii fara stapan si a celor privind cainii periculosi si agresivi.


II. Participarea este permisa numai pentru competitorii care se vor inscrie online, pe link-ul : https://docs.google.com/forms/d/1pFOxgyQa9mnph1bpOUpYo0VaMGJszL2qVNCyZrBA_w0 . Nicio alta forma de inscriere NU va fi luata in considerare, iar taxele de inscriere achitate nu se restituie.


III. Taxa de inscriere este in valoare de :


-400 RON/zi pentru campionatul Mondioring,

-125 RON/competitie pentru competitie club de frumusete,

-400 RON pentru examene BH+TSAC, 

-220 RON doar examen BH, 

-200 RON doar examen TSAC, 

-300 RON pentru campionatul  IGP , pentru competitorii cu resedinta PERMANENTA in Romania si in valoare de:


-80 EUR/zi pentru campionatul Mondioring,

-25 EUR/competitie pentru competitie club de frumusete,

-80 EUR pentru examene BH+TSAC, 

-45 EUR doar examen BH, 

-40 EUR doar examen TSAC, 

-60 EUR pentru campionatul IGP,

pentru competitorii care NU au resedinta permanenta in Romania,


 in vederea acoperirii tuturor cheltuieililor suplimentare legate de traducerile in/dintr-o limba oficiala F.C.I. din/in limba romana a documentelor, conversatiilor, arbitrajelor etc.

Plata taxei de inscriere in LEI se va face exclusiv prin depunere sau transfer in contul bancar RO23BTRLRONCRT0435394801 deschis de beneficiarul Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi la Banca Transilvania.

Plata taxei de inscriere in EUR se va face exclusiv prin depunere sau transfer in contul bancar RO70BTRLEURCRT0435394801 deschis de beneficiarul Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi la Banca Transilvania, cod SWIFT (BIC) BTRLRO22.

NU se accepta plati in numerar!


IV. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza dupa cum urmeaza:

1. Subscrisa Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi, cu sediul social in Bihor, Oradea, str. Iza nr. 11, bl. S6, apt.16, inregistrata in Registrul special sub nr. 54/2018, posesoare a certificatului de inscriere nr. 54/08.05.2018, cod de inregistrare fiscala 39333841, cu adresa de corespondenta postala in Ilfov, Dudu (Chiajna), str. Salcamilor nr. 20A, adresa de posta electronica info@ccbor.ro, site oficial internet www.ccbor.ro, telefon (+4) 0752.682.870, prin prezenta va informeaza despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul D.C.P. si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare prin acronimul G.D.P.R. si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale.

2. Alaturi de alte cluburi si de asociatii chinologice teritoriale, subscrisa este membru al Asociatiei Chinologice Romane, referita in continuare prin acronimul A.Ch.R., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, 010867, b-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, cod unic de inregistrare 7108760, adresa de corespondenta postala Bucuresti, Sector 1, O.P. 12, C.P. 262, adresa de posta electronica office.achr@gmail.com, site oficial internet www.ach.ro, telefon (+4)021.314.37.63.

3. Potrivit G.D.P.R., A.Ch.R. si membrii sai actioneaza ca "operatori asociati de date cu caracter personal" in cadrul unui "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar membrii A.Ch.R. sunt "intreprinderile afiliate/controlate", in ceea ce priveste: (i) desfasurarea activitatii chinologice la nivel national, (ii) pregatirea continua, examinarea, evidenta si publicitatea arbitrilor, a secretarilor si a comisarilor, asistentilor, instructorilor de dresaj, asistentilor si atentatorilor etc. inscrisi pe listele A.Ch.R., ale Federatiei Chinologice Internationale, referite in continuare prin acronimul F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, (iii) furnizarea serviciilor in domeniul chinologic persoanelor interesate (direct sau prin intermediul membrilor A.Ch.R. - inregistrari in Cartea de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor, a certificatelor, a afixelor de crescator etc. -), (iv) organizarea de evenimente chinologice (expozitii, concursuri, examene, testari, conferinte, plenare, dezbateri, work-shop-uri etc.), (v) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. privind regimul de detinere al cainilor periculosi si agresivi, prin efectuarea evaluarilor, inregistrarilor in Registrul National de Evidenta a Cainilor Periculosi si Agresivi, referit in continuare prin acronimul R.N.E.C.P.A., emiterea si eliberarea adeverintelor si efectuarea constatarilor tehnico-stiintifice chinologice, (vi) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. si a membrilor sai privind obtinerea si detinerea de informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali si punerea lor la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.

4. Pentru a asigura conformitatea prelucrarii D.C.P. cu dispozitiile legale nationale si comunitare, Operatorii asociati au adoptat in temeiul dispozitiilor art. 26 GDPR, Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, anexa la Statutul A.Ch.R., disponibil pe site-ul de internet www.ach.ro

5. In conformitate cu legislatia nationala şi europeana Operatorii asociati au obligatia de a administra in conditii de siguranta şi numai pentru scopurile specificate, D.C.P. care le sunt sunt furnizate sau pe care le obtin cu ocazia desfasurarii activitatilor curente.

6. In consecinta, conform Acordului incheiat intre Operatorii asociati si cu respectarea principiului reducerii la minimum a prelucrarii D.C.P. prevazut de art. 5 alin. 1 G.D.P.R., va informam ca Operatorii asociati sunt obligati sa prelucreze anumite D.C.P. ale persoanelor fizice, referite in continuare PERSOANE VIZATE, care au consimtit, in mod voluntar si neechivoc, sa furnizeze D.C.P. proprii in vederea inscrierii si participarii in/la competitiile chinologice organizate sub egida A.Ch.R./F.C.I./F.M.B.B., respectiv: (i) numele si prenumele, (ii) adresa de domiciliu/resedinta, (ii) numarul de telefon mobil, (iii) adresa de posta electronica, (iv) datele bancare necesare efectuarii platilor/incasarilor si (ix) orice alte D.C.P. ce rezulta din actele de identitate sau documentele prezentate si retinute, in copie certificata, de catre Operatorii asociati, in conditiile dreptului intern si al dreptului Uniunii Europene.

7. Scopurile prelucrarii D.C.P. sunt, dupa caz: (i) indeplinirea procedurii de inscriere si participare in/la competitiile chinologice organizate sub egida A.Ch.R./F.C.I./F.M.B.B., inclusiv emiterea documentelor financiar-contabile aferente (ii) validarea rezultatelor obtinute in competitiile chinologice, (iii) purtarea corespondentei cu Dvs., (iv) indeplinirea obligatiilor legale prevazute de legislatia privind asociatiile si fundatiile si de legislatia privind prevenirea spalarii banilor, (v) indeplinirea obligatiei legale de a raspunde solicitarilor autoritatilor si institutiilor publice, (vi) indeplinirea obligatiilor legale privind arhivarea.

8. Temeiul juridic al prelucrarii D.C.P. il constituie, dupa caz, dispozitiile dreptului intern sau al dreptului Uniunii privind: (i) consimtamantul Dvs., (ii) indeplinirea obligatiilor legale ale subscrisei, (iii) realizarea drepturilor si intereselor legitime ale subscrisei privind probarea respectarii obligatiilor legale ale subscrisei, (iv) informarea Dvs. cu privire la prelucrarea D.C.P.

9. Prelucrarea D.C.P. se face prin mijloace manuale si automatizate (computere, telefoane inteligente, tablete, aplicatiile informatice de inscriere si evidenta aferente site-urilor oficiale de internet ale operatorilor asociati), fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art. 4 pct. 4 si art. 22 G.D.P.R.

10. Durata prelucrarii D.C.P. se face pe perioada prevazuta de legislatia financiar-contabile pentru pastrarea documentelor financiar-contabile.

11. D.C.P. prelucrate vor fi dezvaluite/transmise numai tertilor care sunt implicati in indeplinirea de catre subscrisa a obligatiilor legale (A.Ch.R., F.C.I., furnizorii de servicii de informatice, servicii postale sau de curierat etc.).

12. NU sunt obligati sa furnizati D.C.P. si sa va dati consimtamantul la prelucrarea lor, insa refuzul furnizarii lor are drept imposibilitatea inscrierii si participarii in/la competitiile chinologice organizate sub egida A.Ch.R./F.C.I./F.M.B.B.,

13. Conform G.D.P.R., aveti urmatoarele drepturi: (i) dreptul la informare, prevazut de art. 13 si 14 G.D.P.R., (ii) dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si art. 14 alin. 3 lit. D G.D.P.R., (iii) dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 G.D.P.R., (iv) dreptul la rectificarea D.C.P., prevazut de art. 16 G.D.P.R., (v) dreptul la stergerea D.C.P. (dreptul de a fi uitat), prevazut de art. 17 G.D.P.R., (vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii D.C.P., prevazut de art. 18 G.D.P.R., (vii) dreptul la portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 G.D.P.R., (viii) dreptul de a se opune prelucrarii D.C.P. (dreptul de opozitie), prevazut de art. 21 G.D.P.R., (ix) dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere, prevazut de art. 77 G.D.P.R. Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, (x) dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere, prevazut de art. 78 alin. 2 G.D.P.R.

14. Pentru informarea suplimentara sau exercitarea drepturilor conferite de G.D.P.R., va incurajam sa contactati in mod direct pe domnul Lucian Bagia, persoana de contact principala a responsabilului cu protectia datelor, pe adresa de corespondenta electronica lucian.bagia@bagia.ro sau telefonic la numarul 0722.358.392 si sa adresati sesizari/plangeri autoritatii de supraveghere sau instantelor de judecata.


V. Nu au dreptul sa se inscrie si sa participe la competitie, competitorii care NU sunt membrii unei asociatii/club din cadrul organizatiilor chinologice recunoscute de F.C.I. In cazul inscrierilor efectuate cu nesocotirea interdictiei mai sus-mentionate, inscrierea se anuleaza, iar taxa de inscriere achitata nu se restituie.


VI. Intrucat in cadrul competitiilor Mondioring ce se desfasoara in spatii deschise numarul de starturi este limitat la perioada de timp in care este prezenta lumina naturala, confirmarea inscrierilor se va face de catre organizator, la sfarsitul perioadei de inscriere, pe principiul ”primul venit, primul servit” dupa cum urmeaza: mai intai, vor fi confirmate inscrierile competitorilor care sunt membrii ai C.C.B.O., in ordinea inscrierii si a platii taxelor de inscriere, apoi vor fi confirmate inscrierile competitorilor care NU sunt membrii C.C.B.O., in ordinea inscrierii si a platii taxelor de inscriere. Organizatorul va invalida toate inscrierile pentru care, cu respectarea ordinii de mai sus, nu este posibila participarea si arbitrarea in perioada de timp in care este prezenta lumina naturala si va instiinta competitorii in acest sens. Taxele aferente inscrierilor invalidate se vor restitui numai prin transfer in conturile bancare pe care competitorii le vor indica in scris, mai putin contravaloarea spezelor bancare aferente atat incasarii si restituirii taxelor in/din contul bancar al clubului.

Prin transmiterea formularului de inscriere online, competitorii accepta si se angajeaza sa respecte toate condiitiile contractuale de participare mai sus mentionate. NU este acceptata inscrierea si participarea la examen cu respectarea PARTIALA a conditiilor contractuale de participare.


Va asteptam cu nerabdare si va dorim succes!


Echipa C.C.B.O.

Contact

Lăsați-ne un mesaj

0752 682 870

info@ccbor.ro


Sediu Social
  • Bihor, Oradea

  • Str. Iza nr. 11, bl. S6, apt.16


Adresa de Corespondență
  • Ilfov, Dudu, 077041

  • str. Salcamilor nr. 20A, in atentia domnului Lucian Bagia - 0722.358.392. Pe adresa de corespondenta se primesc DOAR expedieri prin curier rapid. ATENTIE! Expedierile efectuate prin Posta Romana NU pot fi preluate, astfel incat vor fi returnate expeditorilor